จี้แก้ปัญหาเหล้า-ยาเสพติด

นายสุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและร้านเหล้ารอบๆ สถานศึกษา ของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ รมช.ศธ.ให้ความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา สังคมรอบด้านเอื้อให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบและระเบียบมากขึ้น ฉะนั้นการที่ผู้บริหารระดับสูงเอาใจใส่ และให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและยาเสพติด จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยจะต้องทำงานในเชิงรุกมีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายรณรงค์ ยกร่างระเบียบที่จะนำมาใช้ปฏิบัติ และทุก 5 ปี ต้องมีการทบทวนว่า ล้าสมัยหรือไม่ เพราะปัจจุบันระบบไอทีมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ เฟซบุ๊ก เว็บบอร์ด และอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

นายสุจิระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ควรตั้งคณะกรรมการทำงานยกร่างระเบียบที่กระทำขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ และกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจนว่า ในหนึ่งภาคการศึกษาต้องทำสิ่งใดบ้าง ถึงบางครั้งอาจไม่เห็นผล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็เป็นแรงกระตุ้นได้ ที่ผ่านมาจากการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งเสพติดและร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องของ มทร.ธัญบุรี