ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่ิอสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสื่อสารมวลชน
86.0 KiB
446 Downloads
Details
กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
53.6 KiB
337 Downloads
Details
แบบใบสมัคร
215.3 KiB
342 Downloads
Details
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (File Word)
163.5 KiB
282 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น