คณะศิลปศาตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด

ด้วย คณะศิลปศาตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท ประจำห้องสมุดศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ทำการ คณะศิลปศาตร์  ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก 9 ชั้น) ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-549-4947

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะศิลปศาตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
39.8 KiB
497 Downloads
Details