มทร.ธัญบุรี เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไห่เยี่ยน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไห่เยี่ยน ในพื้นที่ 6 เกาะภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน สามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ งานการเงิน คณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2556  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4946 หรือ 02-546-4930 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านกล่องรับบริจาคที่ดำเนินการโดยนักศึกษาคณะศิลปศาตร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี