3 ทีม สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี เปิดไอเดียบ้านเก่า กับ SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “SCB HOME RENOVATION CONTECT 2013” เปิดโอกาสให้นักศึกษาโชว์ไอเดียดีๆ ในการปรับปรุงบ้านเก่า ให้น่าอยู่ เคียงคู่โลกสวย โดยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้ทันสมัย เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม คือ บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ร่วมเปิดไอเดียผลงานของนักศึกษา ผลการแข่งขัน ผลงาน “THE GREEN LIGHT” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประเภทบ้านเดี่ยว ประกอบด้วย “กิ๊ก” นางสาวกัญญาพัชร ด่านคุ้ม “บรีส” นางสาว โสรยา สดกลาง “พลอย” นางสาวบุญรัตน์ เลิศสง่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ผลงาน “RAW House” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบ้านเดี่ยว ประกอบด้วย “จูน” นายนพเก้า ขัดทองคำ “จอร์ท” นายวัชรภูมิ ชาวดร “ป๊อก” นายกวิน ชัยอาชาวงษ์ “ไอซ์” นายเจตริน ศรีนันทกุล ผลงาน “RENOVATION TO THE NEXT SPACE” ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททาวน์เฮ้าส์ ประกอบด้วย นายปฐมพงศ์ ลิขิตรัตนพร และ นางสาวฐาปนี เนียมสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

กิ๊ก ตัวแทนผลงาน “THE GREEN LIGHT” เล่าว่า เน้นในกระบวนการอยู่อาศัย ผู้อยู่อาศัยและดีกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ข้างด้วย โดยนำแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืนมาผสมผสานกับการเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวบ้านมากขึ้น เริ่มจากการคิดที่จะเปิดทางให้เจ้าของบ้านได้เห็นถึงความมีประโยชน์ของสวนข้างบ้านและหลังบ้าน มีสวนหรือพื้นที่พักผ่อนนอกบ้านที่น่าสนใจ เพิ่มแสงและลมให้เข้ามาสู่ภายในตัวบ้าน โดยการเปลี่ยนผนังภายในห้องชั้น 2 ให้แสงและลมเข้าได้สะดวก นำเอาวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล เช่นขวดแก้วที่เหลือใช้ สามารถหาได้เอง และราคาถูก นำมาใช้ในส่วนของการตกแต่ง การกรองแสง บังแสง

จูน ตัวแทนผลงาน “RAW House” เล่าว่า บ้านที่เน้นการใช้แสงและลมเข้าเข้ามาช่วยในเรื่อง “ความเป็นอยู่สบาย” โดยยึดหลักการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ช้ำ และใช้น้อย โดยยึดหลักการ 3REของ ดร.สิงห์ อินทรชูโต ได้แก่ REUSE (การใช้ซ้ำ) นำมาใช้ในเรื่องของการคงไว้ซึ่งของเดิมที่สามารถใช้ได้อยู่ เช่น พื้น โครงหลังคา สุขภัณฑ์ 2. REDUCE (ลดการใช้) นำมาใช้ในการบริหาร แสง และ ลม เพื่อลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการใช้งาน 3. RECYLE (นำกลับมาใช้ใหม่) นำมาใช้ในเรื่องของวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะอิงหลักการของความเก่าและความงาม เช่น การนำไม้เก่ามาซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

3 ไอเดีย หลากมุมมองหลากความคิด แต่สิ่งที่ไม่ต่างกัน คือ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ทำร้ายโลกให้น้อยที่สุด ปรบมือให้กับไอเดียเจ๋ง ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยนะคะ

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธุ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994