ฤดูกาล Fashion Bouquet เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดแฟชั่น Bouquet สร้างสรรค์งานดอกไม้ โชว์ฝีมืออย่างอลังการ ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

นายวิจิตร สนหอม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Fashion Bouquet และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เล่าว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคนิคการจัดช่อดอกไม้ และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ โดยทางนักศึกษาได้รวมกลุ่มกันคิดงานช่อดอกไม้เชิงสร้างสรรค์ Fashion Bouquet ขึ้นมา โดยเป็นหนึ่งในรายวิชาเทคนิคการจัดช่อดอกไม้ และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์โดยเน้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกแบบและสามารถนำเสนอได้ นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ในการคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน และในเรื่องการนำเสนอชิ้นงานที่บ่งบออกถึงความรู้ที่ได้เรียนรู้ และที่สำคัญนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

“อัษ” นายพิษณุ โหสิ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า Fashion Bouquet ในครั้งนี้ เป็นฝีมือของนักศึกษา 43 คน ในการเตรียมงานและโชว์ผลงานของแต่ละคน ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาเรียน ในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมา ในการจัดแสดงโชว์ แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน โดยปัจจุบัน Bouquet จะรู้จักในส่วนของช่อดอกไม้ ที่ใช้สำหรับถือ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป Bouquet ได้ถูกพัฒนา สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ๆ เช่นเดียวกับในเรื่องของการเรียนการสอน ไอเดียในการจัดช่อ Bouquet ได้เกิดขึ้นจากแนวคิดและไอเดียที่แตกต่างกันออกไป

“เจเจ” นายสุรารักษ์ บุตรแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า ช่อ Bouquet ของตนเอง ลักษณะเป็นเถาวัลย์เรื่อยตามต้นไม้ เน้นโครงสร้างของขดลวดที่มีการขดไปมา ดอกไม้ประกอบด้วย กล้วยไม้แวนด้าสีม่วง และม๊อก ในการจัด ทุกวันนี้ช่อดอกไม้จะมีลักษณะเป็นวงกลม จะนิยมถือดอกไม้ในโอกาสพิเศษ แต่ทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนไป แฟชั่นเข้ามา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไม่เว้นในเรื่องของงานจัดดอกไม้ เรื่องของโครงสร้าง รูปแบบ ที่แปลกตาเข้ามา เช่นเดียวกับการแสดงงานในครั้งนี้

“วีนัส” นายรัฐพล นาโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า โดยมองว่าการนำธรรมชาติเข้ามาใช้ เหมาะกับงานของตนเอง โดยนำใบลานมาสานและถัก สานไปมาลักษณะกลายเป็นช่อดอกไม้ เมื่อนางแบบได้ถือ จะสดุดทันทีที่ได้เจอ ดอกไม้ที่ใช้ กุหลาบสีชมพู สีม่วง กล้วยไม้แวนด้า และกล้วยไม้หวาย เน้นสีของความหวานของดอกไม้ บวกกับความคิดสร้างสรรค์ เป็นงานแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรก ดีใจ ซึ่งฝีมือของเพื่อนแต่ละคน มีไอเดียที่แตกต่างกันออกไป

“โน๊ต” นายวินัย สุพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า เมื่ออาจารย์ให้โจทย์มา ตนเองนึกถึงชีวิตของสัตว์ป่า ที่อยู่ในป่า เทียบกับสัตว์ป่าที่ถูกกักขังในกรุง ตนเองต้องการนำเสนอความเป็นอิสรภาพของสัตว์เหล่านั้น โดยใช้ไหมญี่ปุ่นสีแดงมาทำมาคลุมโครงสร้าง ลักษณะเป็นกรง ภายในกรงมีดอกหน้าบัว และ ดอกมิกกี้เมาส์ โดยนายแบบเพ้นท์ตัวเป็นสัตว์เสือและม้าลาย สื่อถึงความอิสระของสัตว์ที่ถูกปล่อยออกมานอกกรง

43 ผลงาน ที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ความแปลกตาของช่อ Bouquet สร้างความตื่นตาให้กับเหล่าบรรดาอาจารย์ และนักศึกษาที่ได้เข้าชมงานแสดงแฟชั่นโชว์ เรียกเสียงตบมือ และสร้างประทับใจ

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994