ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/category/graduation-ceremony