ติวฟรี! สอบตรงเข้า มทร.ธัญบุรี

โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดติวระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณอัญชลี ตั้งจิตนบ                 โทร. 08 5395 3430
คุณศศิมา ประเสริฐกรรณ์        โทร. 08 2791 4568
คุณณิชาภัทร  นุ่มสุข                โทร. 08 0551 1883

ติวให้สำหรับนักศึกษาที่จบในระดับ    ม.6 และ ปวช. เท่านั้น

ระบบรับสมัครติว สอบตรง คลิ๊กที่นี่