มทร.ธัญบุรี ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ สภามหา’ลัยส้มหล่นด้วยในฐานะทำดี

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้มีการปรับ 3 ปี ของทุก วันที่ 1 ม.ค.ตั้งแต่ปี 2555-2557 แต่ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน อุดหนุน และลูกจ้างชั่วคราว นอกงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ซึ่งในปี 2556 มีข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเพิ่ม จำนวน 384 ราย เป็นงบประมาณเกือบ 8 ล้านบาท ขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปรับเพิ่ม จำนวน 329 ราย เป็นการใช้งบอุดหนุนเหลือจ่ายประจำปี จำนวน 6.5 ล้านบาท และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ 617 ราย ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 7.7 ล้านบาท

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว อีกว่า ส่วนในเดือนมกราคม 2557 ที่จะถึงนี้ ยังอยู่ระหว่างการรอสำนักงาน ก.พ. กำหนดว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นจะเป็น เท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าระดับปริญญาตรีจะปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท เพราะเมื่อปี 2556 วุฒิปริญญาตรีได้รับอยู่ที่ 13,500 บาท และมหาวิทยาลัยจะปรับให้ตามนั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แล้ว แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลา ในการปรับเงินเดือน ดังนั้น หากรัฐบาลกำหนดให้มีการ ปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ มทร.ธัญบุรี ก็พร้อมที่จะปรับเงินเดือนทันที ทั้งในกลุ่มที่ได้รับงบประมาณ และไม่ได้รับงบประมาณ โดยในกลุ่มลูกจ้างนั้น มทร.ธัญบุรี จะใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนเงินรางวัลที่ ก.พ.ร.ได้มอบให้กรณีที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการได้ดีนั้น จะมอบให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวทาง มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอของงบประมาณ จำนวน 8 แสนบาท ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลดังกล่าว ด้วย