มทร.จี้แก้เด็กวิ่งรอกสอบ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาการวิ่งรอกสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยว่า ควรเร่งแก้ไข เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายผู้ปกครองทำให้เกิดปัญหาการสละสิทธิ์ที่เรียน เพราะสอบเข้าเรียนต่อได้ไม่ตรงกับสาขา หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ส่งผลกระทบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะต้องเรียกตัวนักเรียนที่ติดในลำดับถัดไปเข้ามาแทน ดังนั้นควรมีการวางแผนในระยะยาว โดยอาจจัดสอบในวันเดียวกันทั่วประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ และกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มมทร. หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งหากทำได้ก็อาจช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า ส่วนที่ ศธ. ประกาศไม่เลื่อนการเปิดภาคเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ในปีการศึกษา 2557 คงแก้ไขกำหนดการรับสมัครต่างๆ ไม่ได้แล้ว แต่เลื่อนเปิดเทอมตามปฏิทินอาเซียนในปี’57 ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีช่วงเวลาว่างของนักศึกษาที่เข้าใหม่ถึง 4 เดือน แต่จะใช้ช่วงดังกล่าวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดของทางวิศวกรรมให้นักศึกษาใหม่ จากเดิมเรียน 2 สัปดาห์ เพิ่มเป็น 4-6 สัปดาห์แทน และจะพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บุคลากร อบรมนักศึกษาเก่า โดยเฉพาะปี 4 ให้ตรงความต้องการตลาดแรงงาน