คอลัมน์ เพชรในตม’สถานสงเคราะห์’สร้าง’คนดี’

“คนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” เป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ดีกับพวกเขาเหล่านี้ทั้ง 18 คน ที่เมื่อก่อนเคยเป็น “เด็กสถานสงเคราะห์” แต่สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต มีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรม จนวันนี้ ได้รับการเชิดชูจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เป็นบุคคลต้นแบบ “ลายน้ำทอง” ประจำปี 2556 โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ที่กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ เคยอยู่ที่สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ

ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ถึง 20 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกอง มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ที่นี่สอนให้เขาเป็นคนอดทน อดกลั้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต่อสู่ฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถเลี้ยงชีพและมีครอบครัวในปัจจุบัน

ด้าน ส.ต.ต.อดิสร เวาะปู เคยอยู่สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา 7 ปี จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ปัจจุบันรับราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยางแดง จ.ปัตตานี เล่าว่า สถานสงเคราะห์เป็นบ้านอันอบอุ่นของเขา แม้เขาจะสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก แต่พ่อแม่ในสถานสงเคราะห์ก็ดูแลเขาเสมือนลูก สอนสั่งให้เป็นคนดี จนสามารถเติบโตโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อย

ปิดท้าย น.ส.จรัสศรี เจ้งวัฒนพงศ์ เคยอยู่สถานสงเคราะเด็กปัตตานี กว่า 10 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันทำงานเป็นนักคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ บอกว่า ไม่เคยอายที่จะบอกว่าตนเองเป็น “เด็กสถานสงเคราะห์” เพราะที่นี่ให้โอกาสและสร้างคนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แม้จะไม่ใช่ทุกคน แต่หลายคนออกไปก็ไปเป็นครู สถาปนิก ผอ.โรงเรียน ก้าวหน้าในอาชีพการงาน

“ถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่นี่คงไม่มีโอกาสเช่นทุกวันนี้ เราเริ่มมาจากศูนย์ก็จริงแต่ถ้าเราใฝ่ดีกระตือรือร้นพัฒนาตัวเอง ชีวิตแม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็น คนดีได้” จรัสศรีทิ้งท้าย