ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและวารสารเก่า

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขายหนังสือพิมพ์และวารสารเก่าที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการในราชการต่อไป ดังนี้

1. หนังสือพิมพ์เก่า  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
2. วารสารเก่า  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493077-8

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและวารสารเก่า
32.1 KiB
380 Downloads
Details