ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราช เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 16,400 บาท ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา วุฒิประศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2556 (ในวันเวลาราชการ) ณ สำนักงาน ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 9 ชั้น คณะศิลปศาสตร์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4947

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
106.5 KiB
553 Downloads
Details
ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
106.5 KiB
553 Downloads
Details