ธัญบุรีส่งอาจารย์ฝังตัวอุตสาหกรรมเสริมทักษะชำนาญ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถสนองต่อตลาดแรงงาน เมื่อจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้ทันที โดยจะมีการรับงานจากเอกชนภายนอกมาให้นักศึกษาทำเพื่อเป็นการฝึกงานในตัว แล้วจ่ายค่าล่วงเวลาเพื่อให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน เพราะตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมทร.ธัญบุรีจะเน้นการปฏิบัติ65-70% ดังนั้น การหางานให้เด็กได้ใช้เวลาที่นอกเหนือเวลาเรียนมาทำงานก็จะทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องคุณภาพบัณฑิต มทร.ธัญบุรียังเน้นคุณภาพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนด้วย โดยได้กำหนดว่าอาจารย์ทุกคนในทุกคณะ ต้องเข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการอย่างน้อย 15 วันถึง 1 เดือนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยตั้งเป้าว่าภายในเวลา 3 ปีอาจารย์ มทร.ธัญบุรี จะต้องเข้าไปฝังตัวครบ 100% ซึ่งเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และยังมอบหมายให้ทุกคณะจัดExcellent Center เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้หากพูดถึงเรื่องทฤษฎีอาจารย์ มทร.ธัญบุรี มีมากเพียงพอ เพราะมีอาจารย์จบปริญญาเอกแล้วถึง 55% และอีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังศึกษาอยู่ ฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องมาเน้นความเชี่ยวชาญ