โครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ”

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสนักศึกษารุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ” เพื่อพัฒนาทักษะ หาประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม