ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-22 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494913-16, 02-549-4918 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-0213735

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<