สำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02 549 3053, 02 549 3060 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
329.5 KiB
382 Downloads
Details
เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
329.5 KiB
382 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น