ผักตบชวา สู่รันเวย์แฟชั่น ไอเดีย มทร.ธัญบุรี

ปัจจุบันผักตบชวาจำนวนมากส่งผลกระทบทำให้สภาวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อาทิ ลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40 % ก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ำในลำคลอง หรือแม้กระทั่งเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของปลา จากผลกระทบดังกล่าว ในนามของ “ทีมสานศิลป์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย“หยก” นายนพดล รอบรู้ “กฤต” นายรัฐพล หงษ์สมบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ “เจ” นายธนกฤต กิตติยารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย โดยการนำผักตบชวามาสร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่า โดยผลงานดังกล่าวยังการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการ Central Y club Fashion Design Contest การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้ Concept “Love the Earth” โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 352 ทีม จัดขึ้นโดย Central

สมาชิกทั้งสาม เล่าว่า ในการออกแบบชุดทั้ง 3 ชุด เกิดจากงานจักสานผักตบชวาของกลุ่มชาวบ้านบางตาแผ่น ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งโดยการนำลักษณะการขัดกันของผักตบชวามาเป็นเทคนิคในการออกแบบชุด และนำผ้าฝ้ายมาตัดต่อให้ออกเป็นเหมือนการโมเสก โดยเน้นการใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย เชือกจากผักตบชวา มาสร้างสรรค์เสื้อผ้าสไตล์ ready to wear เน้นสี Earth tone โดยประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 office : Dressed for success “ชุดทำงาน” แนวคิดในการออกแบบโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แฟชั่นเก๋ๆเช่นกัน ที่เทคโนโลยีเข้ามาแทรกซึม จึงกลายมาเป็น “Business party” ชุดทำงานที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งในเวลาทำงานและเวลาออกพบปะสังสรรค์ โดยกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงอายุ 20-28 ปี

ชุดที่ 2 Casual : Stylish Casual ชุดนี้สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส เช่น ไปเที่ยว หรืองานสังสรรค์ เหมาะกับผู้หญิงวัย 20-25 ปี ที่ชอบการแต่งตัว บอกถึงความเป็นตัวตนรสนิยมของคนนั้นๆ ชุดที่ 3 Y Club : Y Club New Wave ในการออกแบบชุดนี้ นึกถึงวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื่องจากแฟชั่นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของวัยรุ่น ความต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้น กับสภาพสังคมที่มีความจำกัดเรื่องเวลา ทำให้ทุกอย่างรอบตัวต้องการความสะดวกสบาย การออกแบบชุดนี้สไตล์ “Mix&match” ชุดที่สามารถใส่ไปเที่ยว ชุดที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้น การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ไว้ในชุดเดียว เหมาะกับหญิงวัย 17-22 ปี ที่มีความคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง

ตบมือให้กับไอเดีย ของนักศึกษาทั้ง 3 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิดสุดเก๋ บวกกับเทคนิคในการเรียน นำมาปรับใช้ในการออกแบบ วัสดุธรรมชาติบวกไอเดีย ชิคชิค จริงๆ นะจ๊ะ

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994