ชีวิตไม่สิ้น ต้องเริ่มต้นได้เสมอ มูรอส นักศึกษาทุนเซ็นทรัล

“เพราะเกเร ไม่ตั้งใจเรียน แต่เมื่อวันหนึ่งมีสิ่งหนึ่งมาสะกิดใจผม ความคิดของผมเปลี่ยนไป” “มูรอส” นายอิษวัต ปุ๋ยสาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเซ็นทรัล ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มูรอส เล่าว่า ปัจจุบันอายุ 22 ปี ที่อายุเยอะที่สุดในชั้นเรียน เนื่องจากซิวมาจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนที่เรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกเร ไม่สนใจ เที่ยวตลอด ไม่ตั้งใจเรียน เพื่อนในวัยเดียวกันจะสำเร็จการศึกษา ตอนนั้นรู้สึกว่าตนเอง ใช้เวลามากเกินไป ควรที่จะทำอะไรสักอย่าง ซึ่งตอนนั้นบังเอิญเปิดเจอโครงการดังกล่าวในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นโครงการที่น่าสนใจ จึงตัดสินใจสมัคร ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับทุนเรียนฟรี เกรดเฉลี่ยห้ามต่ำกว่า 2.00 ให้โอกาสในการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เรียน จันทร์-ศุกร์ และทำงาน เสาร์-อาทิตย์

โดยทำงานในเครือของเซ็นทรัล ในส่วนของพนักงานขายเครื่องครัวในเครือของเซ็นทรัล ทำงานตั้งแต่ 09.30 น. – 18.30 น. ค่าแรงวันละ 300 บาท เดือนละ 2,400 บาท “โอกาสที่ได้รับจากทุนทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป” จากเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน กลายเป็นเด็กเรียน โดยเกรดเฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 3.35 ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการขาย ซึ่งในการเป็นพนักงานขาย ได้พบปะลูกค้า “สอนให้ดูคนเป็น คนต้องการอะไร” มีความรับผิดชอบ ในเรื่องของการเรียนและในเรื่องของงาน

ต้องขยันกว่าเพื่อนในห้องเป็น สองเท่า ในห้องเรียนจะนั่งหน้าห้องเรียน เมื่ออาจารย์สั่งการบ้าน หลังเลิกเรียนจะทำให้เสร็จ ไม่เก็บหรือค้างคาไว้ วิชาที่มีปัญหาคือวิชาคณิตศาสตร์ แน่นอนวิชาที่หนีไม่พ้นคือ วิชาบัญชี จะพยายามทำโจทย์ ปรึกษาอาจารย์และเพื่อน หรือรุ่นพี่ที่เรียนผ่านมาก่อน ซึ่งวิธีดังกล่าวช่วยได้ ในห้องเรียนจะพยายามทำความเข้าใจ หลังจากที่กลับมาจากการเรียนจะทบทวนทันที เพราะว่า ถ้าปล่อยไว้ 1 วัน ต้องลืมแน่ๆ ถ้าไม่เข้าใจจะถามเลย เพราะว่า มีเวลาในการทบทวนหรือกลับมาอ่านหนังสือน้อยกว่าคนอื่น “ถ้าตั้งใจก็สามารถทำได้”

ชีวิตในห้องเรียนและชีวิตในที่ทำงานแตกต่างกันมาก ในห้องเรียนมีอาจารย์สอน ส่วนในที่ทำงานต้องมีความอดทน ต้องรู้จักวางตัว ฝึกในเรื่องของการพูด แอบฟังตอนรุ่นพี่ขาย “รักจำ” เทคนิคของรุ่นพี่แล้วนำมาใช้ ซึ่งตนเองได้รับรางวัล “Young Pro” ตอนชั้นปีที่ 1 ได้รับเข็มกลัดจากทางบริษัท โดยได้รับการพิจารณาจากเรียนได้เกรดดี ตั้งใจทำงาน นอกจากทุนในการเรียนฟรี ยังได้รับเงินจากการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน ชีวิตเปลี่ยนไปมาก จากเด็กเกเร เที่ยวกลางคืน เล่นเกมส์ ติดเพื่อน ไม่ค่อยกลับบ้าน กลับกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เวลาที่กลับบ้านได้เห็นทั้งรอยยิ้มของพ่อและแม่ เป็นตัวอย่างให้น้องอีก 2 คน

ฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอิสระจากพ่อแม่ มีสิ่งบันเทิงมากมาย อาจจะหลงผิดได้ ชักชวนให้หลงผิด ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ “ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง” เช่นเดียวกับตนเอง “ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” ไม่ต้องคิดถึงอนาคต และไม่ต้องคิดถึงอดีตว่าที่ผ่านมา ทำอะไรมาบ้าง “คนเราไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ชอบเสมอไป แต่ตัวเราสามารถทำในสิ่งที่สมควรทำ ณ ตอนนั้นมากกว่า” มูรอส กล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร. ธัญบุรี 02-549-4994