คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

1. ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา( ปฏิบัติงานโครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )
6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา ( ปฏิบัติงานโครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

สมัครได้ ณ ที่ทำการคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณบดี แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( ศูนย์รังสิต ) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30-16.30 เว้นวันหยุดราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
534.5 KiB
880 Downloads
Details