ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ET Robot Contest

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น  จัดโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน จะได้รับเข้าร่วมอบรมและประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอบคัดเลือก

ผู้สมัครต้องทำการทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556

 • 09:00 – 12:00 น.การทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์-  การทดสอบ ให้ผู้สมัครลงมือเขียนโปรแกรมจริง เพื่อแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ โดยผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์ของตนเองมาใช้ในการทดสอบ–  ในการทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาโปรแกรมใด ๆ ก็ได้ในการทดสอบ เช่น Java, C, C++, C#, Python, Ruby, และ อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้สมัคร-  ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์หนึ่ง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเรียงลำดับชุดข้อมูลตามความต้องการของระบบ เป็นต้น
 • 13:30 – 16:30 น. การสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • สถานที่สำหรับการทดสอบ  (ระบุ หรือ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
 • นัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556
 • หลังจากได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน ในการแข่งขันรอบสุดท้ายจะมีรางวัลให้ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 คนละ 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 คนละ 2,500 บาท

 

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ET Robot Contest โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขัน ET Robot Contest ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน  4  คน จะได้รับเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน ET Robot Contest กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ET Robot Contest รอบคัดเลือก

 • ผู้สมัครต้องทำการทดสอบทักษะเชิงตรรกศาสตร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556
  • 09:00 – 12:00 น.การทดสอบทักษะเชิงตรรกศาสตร์และการเขียนโปรแกรม
   • การทดสอบ ให้ผู้สมัครลงมือเขียน Flow Chart เพื่อแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ โดยผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์ของตนเองมาใช้ในการทดสอบ และลงโปรแกรม Raptor Interpreter เพื่อใช้ในการเขียน Flow Chart ดาวน์โหลดได้จาก http://raptor.martincarlisle.com/
   • ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นลักษณะของการสร้างวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์หนึ่ง ๆ เช่น สมมุติกำหนดให้หุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์แสงจำนวน 1 ตัว ถ้าต้องการให้หุ่นยนต์หยุด ณ ตำแหน่งในพื้นที่สีดำต้องทำอย่างไรบ้าง เป็นต้น
 • 13:30 – 16:30 น. การสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • สถานที่สำหรับการทดสอบ (ระบุ หรือ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
 • นัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556
 • การแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม
 • หลังจากได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน ในการแข่งขันรอบสุดท้ายจะมีรางวัลให้ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 คนละ 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 คนละ 2,500 บาท
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เดชรัชต์ ใจถวิล โทร. 081 296 9319

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ

ใบสมัครประกวดแข่งขัน Computer Programming Contest และ ET Robot Contest
82.0 KiB
383 Downloads
Details