ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มีมติกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอแบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
97.2 KiB
407 Downloads
Details