โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค (The TOEIC Test) ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการโครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค (The TOEIC Test) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะจัดสอบตามกำหนด 4 รอบ

รอบที่ 1  วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 (เช้า/บ่าย)
รอบที่ 2  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (เช้า/บ่าย)
รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 (เช้า)
รอบที่ 4  วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 (เช้า)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4946