โครงการรณรงค์ชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถูกดำเนินคดี

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้กู้ กยศ. ที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือถูกดำเนินคดี
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

1. ผู้ไม่ค้างชำระหนี้ 
– มาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5% ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี
(กองทุนจะคืนให้ภายหลังเมื่อตรวจสอบการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว)
2. ผู้ค้างชำระหนี้
– มาชำระเงินงวดที่ค้างทั้งหมด จะได้รับการลดเบี้ยปรับ 100%
– มาปิดบัญชี จะได้รับการลดเบี้ยปรับ 100% และได้ลดดอกเบี้ยอีก 50 %

เงื่อนไข :  เลือกใช้สิทธิได้เพียงแบบเดียวและต้องชำระทั้งจำนวน