โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ด้วยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network) หรือ PULINET ขอเชิญช่วยนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ช่วยงานต่อไป

กำหนดการรับผลงาน  :  ตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองมายัง สำนักหอสมุดกลาง วังท่าพระ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโลโก้ PULINET” มาที่
สำนักหอสมุดกกลาง วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ 02-222-4885

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
195.1 KiB
374 Downloads
Details
ใบสมัครโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
195.0 KiB
310 Downloads
Details
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
195.1 KiB
374 Downloads
Details
ใบสมัครโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ช่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
195.0 KiB
310 Downloads
Details