ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

20120715 RMUTT1 0003

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานโสตทัศนศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (วันเวลาราชการ)

สถานที่รับสมัคร อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-549-3269

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
409.0 KiB
568 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น