นศ.ธัญบุรี คว้ารางวัล จากแดนอาทิตย์อุทัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โชว์ความสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี(ด้านวิชาการและวิจัย) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกๆ โดยในปีนี้มีจัดการประกวดเว็บไซต์และภาพยนตร์สั้น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการผลิตเว็บไซต์และภาพยนตร์สั้น ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และพัฒนานักศึกษาด้านภาษา จัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ โดยโครงการในปีนี้จะมีนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ธัญบุรี 20 คน และ HIU 21 คน หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์ประกวดการผลิตภาพยนตร์สั้นจากนักศึกษาที่ร่วมโครงการ โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้ารางวัลจากการประกวดมาทั้งหมด 8 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Film ,รางวัล Best Cinematography, Best Film Editing , Best Director จากการประกวดภาพยนตร์สั้น และรางวัลที่ 2 , รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลจากการประกวดเว็บไซต์

“อั๋น’ นายอิทธิ เพ็ญโรจน์ “เจน” นายนพพร ฉิมสาคร และ “มิน” นายอามิน ปล่องทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล Best Film และ รางวัล Best Cinematography จากผลงานเรื่อง Alone ในหัวข้อ Unlucky การเข้าร่วมการแข่งขัน “SHORT FILM CONTEST 2013” แนวคิดในการสร้าง คือ ความยาวของภาพยนตร์สั้น 3 นาที กำหนดตัวละครในการดำเนินเรื่องหนึ่งคน ถ้าโลกใบนี้มีเขาอยู่บนโลกนี้คนเดียว คำถามที่เกิดขึ้น คือ เขาจะเป็นคนที่โชคดี หรือว่า โชคร้ายที่อยู่บนโลกนี้คนเดียว ต้องถ่ายทอดอารมณ์ให้คิดตามว่า ถ้าคน คนนั้นเป็นตัวของเราเอง จะมีคำถามเกิดขึ้นหรือไม่ว่า “เราคือคนที่โชคดีหรือโชคร้าย”

“ป๊อป” นายจิตรกร ภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล Best Film Editing จากผลงานเรื่อง สองยาม ในหัวข้อ Unlucky เล่าว่า ทำภาพยนตร์สั้นประมาณ 4 นาที ต้องการให้คนที่ดูภาพยนตร์ลักษณะเป็นปลายปิด ให้ผู้ชมคิดเองว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร ได้ยกตัวอย่างชีวิตของยามที่รักษาความปลอดภัย ที่หลับระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตอนนั้นมีข่าวลือว่ามีโจรโรคจิตออกฆ่าคน ทำให้ยามคนดังกล่าวไม่กล้าหลับ หาวิธีการทุกอย่าง แต่สุดท้ายก็หลับไป และมีโจรโรคจิตเข้ามาฆ่า เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันของยามคนดังกล่าว

“แอนตี้” นางสาวจุฬารัตน์ จอมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล Best Director จากผลงานเรื่อง กำลังใจ เล่าว่า เรื่องราวของคนพิการทางหู ที่ไม่มีใครยอมรับเข้าทำงาน จนมีคนรับเข้าไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาด แต่ก็โดนรังแก จนต้องลาออกจากงาน แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีเกิดขึ้นกับสาวพิการทางหู โชคดีที่มีสังคมให้โอกาสในการทำงาน สาวพิการจึงเปิดร้านซักรีดเป็นของตนเอง ต้องการชูเนื้อเรื่องความโชคดีของคนพิการ ที่สังคมเปิดโอกาสให้

“เจน” นางสาวก่อกุล กางภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ไดรับรางวัลที่ 2 จากผลงาน Web : go greener at home ภายใต้หัวข้อ Green living การเข้าร่วมการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013” เล่าว่า เว็บไซต์ที่นำเสนอในส่วนของ “บ้านรักษาสิ่งแวดล้อม” การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เทคนิคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถทำงาน เมื่อคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม flash

“เกม” นายนพนิธิ เขาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงาน Web : Thai Greener และ “เอิ๊ก” นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานงาน Web : Lessalof.com ได้รับรางวัลชมเชย เล่าว่า เว็บไซต์ในการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง วิธีในการแยกขยะ การนำขยะกลับมารีไซเคิล

การพัฒนานักศึกษา ด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและทักษะการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง และภาพยนต์สั้น สร้างความเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรม และสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย ยกระดับขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ฝีมือของเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-259-4994