คอลัมน์ เก็บภาพไว้ในความทรงจำ: พิพิธภัณฑ์ บัว

พิพิธภัณฑ์บัวก่อตั้งจากพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เหล่าบัณฑิต ทรงเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ในเขต จ.ปทุมธานี ซึ่งมีดอกบัวและรวงข้าวเป็นสัญลักษณ์ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริของพระองค์ลงมาว่าเราน่าจะทำ “พิพิธภัณฑ์บัว”

พิพิธภัณฑ์บัว จึงดำเนินการจัดตั้งในปี 2543 อยู่ใน การดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์ และสำนักงาน กิจการพิเศษ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัวทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์เทศ และพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัว เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาเรื่องการนำส่วนต่างๆของบัวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยคุณประโยชน์ของบัวมีมากมาย เริ่มตั้งแต่เหง้าบัว อาทิ เหง้าบัวหลวงสามารถเป็นอาหาร ยาบำรุงกำลัง แก้ร้อนใน แก้ท้องร่วง แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ แก้ริดสีดวงทวาร จากการเริ่มต้นด้วยบัวเพียง 40 กระถาง มาวันนี้บัวที่ปลูกในพิพิธภัณฑ์บัวมีมากกว่า 500 กระถาง มีความหลากหลายมากกว่า 100 สายพันธุ์ รวมทั้งบัวที่ชื่อว่ามังคลอุบล บัวที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิพิธภัณฑ์บัวเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก นักถ่ายภาพมือใหม่น่าจะต้องมีประสบการณ์ในการไปถ่ายภาพนะครับ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่จะดูดอกบัวบานเต็มที่คือเวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป บัวแทบทุกสาย

พันธุ์จะแย่งกันบานอวดสีสันแห่งความงดงามที่บัวแต่ละสายพันธุ์อวดสีเกสรที่มีความฉูดฉาดสวยงามมากๆ ซึ่งผมลองเอาภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เผื่อผู้อ่านท่านใดได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนยังสถานที่แห่งนี้จะเกิดไอเดียในการถ่ายภาพสวยๆ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีนะครับ