ร่วมสนุกลุ้นรางวัลจากการทดสอบใช้บัตรนักศึกษา(บัตร MIFARE)

กติกา การร่วมสนุก

  1. ผู้ร่วมสนุกต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบัตรนักศึกษา(บัตร MIFARE) ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ออกให้
  2. นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา (บัตร MIFARE) ร่วมการทดสอบการใช้งาน และตอบคำถาม 2 ข้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ ห้องสมุดมทธ.ธัญบุรี ชั้น 1 (บริเวณยืม – คืน)
  • คำถาม ข้อ 1 บัตร MIFARE คืออะไร
  • คำถาม ข้อ 2 นักศึกษาคิดว่าจะนำ บัตร MIFARE มาใช้ประโยชน์ร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
  1. หากข้อมูลที่ปรากฏไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขก่อนการร่วมสนุก
  2. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rmutt.ac.th  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556