นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีเด่น ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และ รางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) จากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

ในปีนี้ มีผู้ส่งผลงาน 500 กว่าผลงานและมีการคัดเลือกจากกรรมการในรอบแรกเหลือ 50 ผลงานแบ่งเป็น สายวิทย์ 25 และสายศิลป์ 25 โดยมีทีมจาก มทร.ธัญบุรีเข้ารอบ 50 ทีมจำนวน 7 ผลงาน

หลังจากนั้นมีคัดเลือกเหลือ 20 ทีม แบ่งเป็นสายละ 10 ทีม ซึ่งในรอบนี้ ผลงานของ มทร.ธัญบุรี ผ่านเข้ารอบไป 1 ทีม คือ BG43 เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งส่งเข้าประกวดในสายวิทย์

ในรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ เวทีลานชั้น 1 สยามดิสคัพเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การตัดสินในรอบนี้ใช้วิธีการนำเสนอของผู้เข้าประกวดต่อสาธารณะชน โดยให้เวลา 7 นาที และตอบคำถามคณะกรรมการ 3 นาที โดยแบ่งเป็นการนำเสนอของสายวิทย์ในรอบเช้า และสายศิลป์ในรอบบ่าย โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่กล่าวไปแล้วด้านบน

ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่า ผลงานของ มทร.ธัญบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล คือ

1. รางวัลดีเด่น ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science)
ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
2. รางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

ส่วนรางวัลอื่น ๆ ติดตามได้ทาง  http://www.brandsgen.com/2013/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  http://www.photo.rmutt.ac.th/archives/18861