ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้าง

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ทำความสะอาดอาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคารศึกษาศาสตร์และอาคารชั่วคราว โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ราคากลางของงานทำความสะอาดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรับและยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ อาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4716,18 โทรสาร 0-2549-4716

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้าง
73.3 KiB
343 Downloads
Details