ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยื่นซองประมูลราคาพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2555

พัสดุชำรุดที่จะทำการยื่นซอง ผู้ประสงค์จะเข้ารับเอกสารและดูพัสดุ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ยื่นซองประมูลเวลา 11.40 น. 

ผู้สนใจต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-549-4160 ในวันเวลาราชการ 

โดยขายเหมารวมราคาเดียว ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนพัสดุออกจากการขายทอดตลาดได้และมหาวิทยาลัยขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยื่นซองประมูลราคาพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ 2555
170.6 KiB
373 Downloads
Details