บุกภาคอุตสาหกรรมสอนแรงงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงแนวทางการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ว่ามทร.ธัญบุรี ยังคงรับนักศึกษาในรูปแบบเดิม 3 ระบบ คือ 1.โควตา จะให้โควตากับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายและท้องถิ่น 2.สอบตรง และ 3.แอดมิชชั่น นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อ ซึ่งคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่หลุดจากวงจรการศึกษา เนื่องจากก่อนหน้านี้อาจประสบปัญหาด้านการเงินจึงต้องออกมาทำงานแต่ในขณะนี้มีความพร้อม ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงเปิดรับพนักงานที่อยู่ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดให้สามารถมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันได้เริ่มทำการเรียนการสอนในหลายโรงงานและมีการเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ของผู้เรียนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรียน เนื่องจากผู้เรียนที่อยู่ในโรงงานมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว แต่อาจจะเพิ่มเติมความรู้ในส่วนอื่นๆให้แทน