โมเดล Prison Complex มทร.ธัญบุรี ศูนย์การเรียนรู้ก่อนปล่อย

อีก 1 ความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบโมเดล Prison Complex ศูนย์การเรียนรู้ก่อนปล่อย เรือนจำผู้ต้องขังหญิงราชบุรี เรือนจำต้นแบบ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าไปปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโครงการกำลังใจ ซึ่งทำให้ทราบปัญหาของผู้ต้องขัง ในเรื่องการจะทำอย่างไรให้สังคมยอมรับ ในตัวของผู้ต้องขัง โดยชีวิตของผู้ต้องขังได้ถ่ายทอดออกมาให้กับตัวเองได้รับรู้ บางคนไม่เคยเห็นพระจันทร์ สำหรับ Prison Complex คือสถานที่เชื่อมโยงระหว่างเรือนจำกับสังคม เป็นสถานที่ฝึกการใช้ชีวิต และฝึกอาชีพของผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ เช่น สอนโยคะ, นวด, สปา, เบเกอรี่ ให้กับชุมชนที่เข้ามาใช้บริการ เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ สร้างโอกาสความเป็นตัวตน ผู้ต้องขังมีเงินเก็บ สามารถนำเงินที่ได้ไปตั้งตัว โดยลักษณะของการออกแบบจะเน้นสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดผู้ที่พบเห็น “ไทยพื้นถิ่นร่วมสมัย” ทำให้กลมกลืนกับบริบทโบราณ ความแปลกใหม่ของสถาปัตยกรรมที่จะไม่เน้นเป็นเพียงตึก สร้างจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี¬¬

นายวรุตน์ วีระศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมภายใน กล่าวว่า Prison Complex ศูนย์การเรียนรู้ก่อนปล่อย การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังใกล้จะออกจากเรือนจำ ศูนย์การเรียนรู้เปิดโอกาสสะท้อนให้คนภายนอกได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้ต้องขัง สำหรับการออกแบบของศูนย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนที่ 1 คือ ศูนย์การเรียนรู้ ลักษณะเป็นการแสดงสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในเรือนจำว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนที่ 2 ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง บริการนวดแผนไทย จุดสาธิตโยคะ ส่วนที่ 3 ลานกิจกรรม ซึ่งเมื่อญาติหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม จะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจรรมกับญาติ

สำหรับแนวคิดในการ Prison Complex เริ่มจากหลังคา จะเป็นแบบ ไทยโซ่งลักษณะเป็นหลังคาใหญ่ปกคลุม โดยจะเน้นในเรื่องของวัสดุต้องหาง่ายในพื้นที่ ผู้ต้องขังสามารถปรับปรุงได้ ซึ่งจะมีจุดประติมากรรมแสงเทียน เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งหมายถึงทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ภายในตัวอาคารตกแต่งด้วยการพับกระดาษโอริกามิ ของผู้ต้องขังหญิง ทำเป็นลวดลายต่างๆ สภาพแวดล้อมภายนอกจะใช้น้ำเป็นหลัก โดยใช้ชานระเบียงเป็นตัวเชื่อมเป็นเส้นทางเดินเข้าสู่อาคาร โดยในการออกแบบ Prison Complex ในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้เรียนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 ให้โจทย์และหัวข้อในการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม นำแนวคิดและจุดเด่นของแต่ละกลุ่มมาใช้

“เดีย” นางสาวสโรชา ด่านจิระมนตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า นำแนวคิดในเรื่องของการดำรงชีวิตของชาวราชบุรีมาใช้ ซึ่งมีชาวจีนที่อพยพเข้ามาเอามาออกแบบ “หลังคาจีน” แนวคิดได้นำมาประยุกต์ในส่วนของตัวอาคาร และในส่วนของน้ำ น้ำจะทำให้เย็น เป็นการประหยัดพลังงาน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง โมเดลที่ออกแบบได้สร้างขึ้นจริง ที่สำคัญได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

อาร์ท นายจิรภัทร ฉิมเล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า อาจารย์ให้โจทย์มามีความอิสระ ส่วนของตนเองนำมาออกแบบในส่วนของลานกิจกรรม ซึ่งออกแบบด้วยการแบ่งระดับเรือน ส่วนบนเรือน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่วนกลางเรือน เป็นร้านขายของ และส่วนล่าง ส่วนของการทำกิจกรรม ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ เป็นการช่วยเผยแพร่ของคนในเรือนจำให้กับคนภายนอกได้รู้จัก ช่วยสร้างโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้น ในการออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ

“แช่ม” นายวัชระ ใจพลแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เล่าว่า ถ้านึกถึงราชบุรี จะคิดถึงโอ่งต้นกำเนิดของโอ่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวราชบุรี ทำให้ชาวราชบุรี มีอาชีพที่ดีขึ้น ออกแบบหลังคาทางเดินเป็นลักษณะเตาเผาทรงประทุน ลักษณะเหมือนคล้ายเรือประทุน ชั้นของหลังคาและความโค้ง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก นอกจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มา ภายในกลุ่มต้องช่วยกันออกหาข้อมูล สิ่งที่ออกแบบไปสามารถนำไปใช้จริง “ได้ทำจริง ได้เรียนรู้จริง”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นเกียรติประวัติที่ได้ออกแบบ โมเดล Prison Complex ได้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนึกในพระกรุณาของพระองค์ท่าน

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994