ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1-9 และอาคารศูนย์เครื่องมือ 2 ชั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จำนวน 12 เดือน

กำหนดรับซองเอกสารการสอบราคาระหว่างวันที่ 2 กันายน 2556 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทร 0-2549-4160 โทรสาร 0-2549-4160 ในวันเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามราคาและรับได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 MiB
393 Downloads
Details