ขอเชิญนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ร่วมใจพัฒนา กำจัดผักตบชวา ได้คลองสวย-น้ำใส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ขอเชิญนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ร่วมใจพัฒนา กำจัดผักตบชวา ได้คลองสวย-น้ำใส (ตั้งแต่ หน้าปั้ม ปตท. ถึง สะพานชมพู) วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.