ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 4 ราคา 3,524,000.00 บาท  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-549-3242 โทรสาร 0-549-4800

รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ
81.5 KiB
498 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
95.4 KiB
385 Downloads
Details
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
38.1 KiB
490 Downloads
Details