ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น