ประกาศ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th/

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
247.6 KiB
1987 Downloads
Details
ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี
247.1 KiB
1117 Downloads
Details