ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1-8

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1-8 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จำนวน 12 เดือน

กำหนดรับซองเอกสารการสอบราคาระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงเวลา 16.00 น. ณ แผนกพัสดุ ชั้ย 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทร 0-2549-4768 โทรสาร 0-2549-4775 ในวันเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามราคา รับได้ที่ แผนกพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน ถึงเวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1-8
79.5 KiB
517 Downloads
Details