ประกาศ เรื่องการทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาสามารถถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาได้ที่ อาคาร ICT

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กรุณามาตามวันและเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4004, 02 549 3074 , 02 549 3658