ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร1,อาคาร2,อาคาร3 และอาคาร4(ยกเว้นชั้นล่าง)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยมีคำสั่งดังแนบ

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
114.2 KiB
899 Downloads
Details