ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยืนยันความถูกต้องบัตรนักศึกษา

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ยืนยันความถูกต้องบัตรนักศึกษา ขอความร่วมมือในการเข้าไปยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 หากไม่มีการยืนยันความถูกต้องมหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตรนักศึกษาตามข้อมูลที่ได้รับมา

ลิงค์ตรวจสอบนักศึกษารอบสอบตรง http://203.158.253.64/studentcard/
ลิงค์ตรวจสอบนักศึกษารอบแอดมิดชั่น http://203.158.253.67/studentcard/