โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557  ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่จะเกิดขึ้น โดยเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่จะสมัครรับทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  โทร. 0 2549 4083 และ 02 549 4084