“นำยุทธ” ฝากงานอธิการบดีคนใหม่

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2556 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากตนจะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ และทางมหาวิทยาลัยได้มีสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับการคัดเลือก และจะเข้ารักษาการในตำแหน่งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ตนจึงอยากฝากให้ท่านช่วยผลักดันและสานต่องานในหลายๆเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ได้รับฟังจากบุคคลภายนอกทั้งในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาคสังคมต่างเห็นว่าการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมาเดินมาถูกทางแล้ว จึงอยากให้รักษารายละเอียดและมาตรฐานที่ได้ทำเอาไว้ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกจากจะไม่ลดลงแล้วจะต้องพัฒนาให้สูงยิ่งๆขึ้นเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า แต่การจะเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาได้นั้นก็ต้องมีปัจจัยหลักในเรื่องของอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องผลักดันให้อาจารย์ในแต่ละคณะได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาการเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยหน้าใคร และเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ ดังนั้นเราจะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องให้นักศึกษาจบออกไปแล้วการันตีได้ว่าปฏิบัติงานได้จริง เรื่องสุดท้ายอยากให้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบในปี 2559 และแม้ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องออกนอกระบบเพื่อลดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการบริหารงาน แต่ก็ต้องคงรักษาเรื่องความโปร่งใสที่เป็นจุดแข็งของระบบราชการเอาไว้ด้วย.