มหกรรมวิทย์โชว์เก้าอี้เข็นฝีมือไทย CT SCAN มะเร็ง

กรุงเทพฯ : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จนถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้มีหลากหลายโซนที่น่าสนใจมาก มาย โดยเฉพาะโซนการแสดงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยองค์ประกอบของโซนนี้อยู่ที่การเผยแพร่เรื่องราววิวัฒนาการทางการแพทย์ของบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทคโนโลยีเก้าอี้เข็นคนไข้ที่เป็นฝีมือคนไทย ซึ่งมีการ พัฒนาโดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี เป็นเก้าอี้เข็นคนไข้ที่ผลิตในประเทศ มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี มีสมรรถนะการใช้งานคงทน แต่มีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว จึงถือเป็นการช่วยคนไข้ให้มีทางเลือกในราคาที่เหมาะสม

ขณะเดียวกันยังให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจสุขภาพ เครื่องตรวจมวลสภาวะของกระดูก CT SCAN ที่ใช้ตรวจโรคร้ายแรงได้อย่างละเอียด เช่น การตรวจก้อนเนื้องอกของมะเร็งและอวัยวะภายในต่างๆ การตรวจต่อมน้ำเหลือง การตรวจรอยแตกร้าวของกระดูกหักหรือข้อต่อต่างๆ ซึ่งมีการจำลองตัวเครื่องเสมือนจริงมาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้จำลองการทำงานให้คนไข้สอดตัวผ่านอุโมงค์ (MRI) ใช้ใน การตรวจหาโรคร้าย ให้ผลที่ชัดเจนแม่นยำ แต่ไม่ส่งผลต่อร่างกายของคนไข้แต่อย่างใด