ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง
–  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่รับสมัคร
–  อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-549-3269
วัน-เวลารับสมัคร
–  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 วัน เวลาราชการ
สถานที่ที่สอบคัดเลือก
–  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
259.5 KiB
799 Downloads
Details