ภาพข่าว: ชมบูธกองทุนฯสตรี

พิสันต์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักแสดงจากละคร “ผู้ดีอีสาน” และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ : พช.สัมพันธ์สัญจร Road Show มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี