เส้นใยชีวภาพสู่สิ่งทอ

พลาสติกชีวภาพ นอกจากกระบวนการในการเกิดโรงงานต้นแบบที่กำลังรอผู้ลงทุน อีกฝั่งเรากำลังสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ผลิตเส้นใยด้วย จากโครงการ TEXIO กระบวนการผลิตเส้นใยยาว และผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด ระยะที่ 1

โดยงานวิจัยพัฒนาในบ้านเรา ตอนนี้ พัฒนาไปถึง เราสามารถผลิตเส้นใยยาว ได้แล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ ผลจากการวิจัยพบว่าเส้นใยชีวภาพที่เป็นเส้นใยยาวมีความแข็งแรง มีการหดตัวของเส้นใยดี แต่การใช้เส้นใยก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วย หมายความว่ายังมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือน เส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย

งานวิจัยดังกล่าว ทาง สนช.(สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ) ได้ร่วมมือ กับสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้มีการดำเนินการในการวิจัยพลาสติกชีวภาพมาแล้ว และบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท นำรุ่งเรยอน จำกัด บริษัท

เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามเส้นใยประดิษฐ์

การทอ จำกัด ได้นำมาต่อยอดองค์ความรู้ในขณะนี้

การศึกษาล่าสุดคือการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ได้ ซึ่งมี 3 แนวทาง แนวทางแรก คือการพัฒนาเสื้อผ้าที่มีราคาแพงไป ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ แนวทางที่สอง คือการนำไปผสมกับ เส้นใยที่มีราคาแพง เช่น เส้นไหมให้ราคาถูกลง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ปัจจุบันเส้นใยยังทนความร้อนสูงมากไม่ได้ และสุดท้าย คือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเส้นใย

อย่างไรก็ดี การนำเอาเส้นใยจากพลาสติกชีวภาพมาใช้ของ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างความแตกต่างของอุตสาหกรรมการทอ ซึ่งทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ กำลังตอบรับกระแสของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างมากในขณะนี้