ประกาศ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
อัตราว่าง  จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน   14,020 บาท
ระยะเวลาการจ้าง   วันที่ 2 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4913-16, 02-549 4918 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
183.0 KiB
926 Downloads
Details